Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Praktische regeling voor belasten rentevoordeel

23 september 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft een concept lagere regelgeving rentevoordeel personeelslening naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit in verband met het voorstel in de Fiscale Verzamelwet 2015 om de nihilwaardering van de personeelslening te laten vervallen.

In het wetsvoorstel wordt de huidige nihilwaardering van het rentevoordeel in de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 2016 opgeheven en wordt dit rentevoordeel tot het belastbare loon van de werknemer in de loon- en inkomstenbelasting gerekend. Het rentevoordeel is loon in natura, omdat het gaat om niet in geld genoten loon.

Vervolgens kan het belaste rentevoordeel in de inkomstenbelasting als aftrekbare rente in aanmerking genomen binnen de eigenwoningregeling. De maatregel die in artikel 9.8 van de Uitvoeringsregeling LB 2011 wordt opgenomen, maakt het mogelijk om het rentevoordeel op een personeelslening gedurende het kalenderjaar in aanmerking te nemen op basis van een in redelijkheid geschat bedrag, gevolgd door afrekening in het laatste loontijdvak van het jaar.

Deze mogelijkheid kan desgewenst ook worden gebruikt om bij een annuïtaire lening het jaarbedrag naar evenredigheid te verdelen over de loontijdvakken. Verder is een bepaling opgenomen die ervoor zorgt dat, als de personeelslening eerder dan aan het eind van het kalenderjaar eindigt, de eindafrekening plaatsvindt in het laatste loontijdvak waarin het rentevoordeel wordt verstrekt. Bron: MvF 21-09-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat