Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Gebruikelijk loon ook voor meewerkende partner

1 september 2015

Een in een vennootschap meewerkende partner valt onder de gebruikelijkloonregeling als hij of zij ook aandelen bezit. Als de werkzaamheden die voor vennootschap worden verricht normaal gesproken worden beloond, dient ten minste een gebruikelijk loon in aanmerking te worden genomen. Een echtgenote verricht met name ondersteunende, secretariële werkzaamheden voor de holding waarvan zij aandeelhouder (50%) is. In het Handelsregister staat zij ingeschreven als bestuurder van de holding en van de daaronder hangende werkmaatschappij.

Voor haar werkzaamheden heeft zij in 2002 en 2003 een loon genoten van € 24.000, maar in de jaren daarna zakt het naar € 7.500 en uiteindelijk nihil in 2006 . Voor de jaren 2004, 2005 en 2006 corrigeert de inspecteur het loon naar een hoger gebruikelijk loon en legt naheffingsaanslagen op. De holding is het hier niet mee eens en tekent beroep aan. Voor het jaar 2005 heeft de holding succes met het argument dat geen sprake is van een nieuw feit, maar voor de andere jaren slaagt men hierin niet. Voor 2004 oordeelt de rechter dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit: na het sturen van een vragenbrief (na het vaststellen van de aanslag IB 2004) heeft de inspecteur duidelijkheid verkregen over de aard en omvang van de werkzaamheden van de vrouw.

Voor wat betreft 2006 heeft de holding niet aannemelijk gemaakt dat een lager loon dan de inspecteur stelt, gerechtvaardigd is. Er is geen controleerbare onderbouwing gegeven voor de (deeltijd)werkzaamheden van de vrouw. Ook is niet zakelijk onderbouwd waarom het loon is teruggebracht tot uiteindelijk nihil. Daarbij acht hof het ook onaannemelijk dat het gebruikelijk is dat voor secretariële werkzaamheden geen loon wordt overeengekomen. De naheffingsaanslagen over 2004 en 2006 blijven in stand. Bron: Hof Amsterdam 09-04-2015 (publ. 26-08-2015)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat