Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verhoging kinderopvangtoeslag in 2016

9 september 2015

Volgend jaar komt er structureel € 290 miljoen extra beschikbaar voor verhoging van de kinderopvangtoeslag. De verhoging van de kinderopvangtoeslag is een van de maatregelen uit het pakket van € 5 miljard in het kader van de herziening van het belastingstelsel. De verhoging van de kinderopvangtoeslag moet de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen bevorderen.

De verhoging van de kinderopvangtoeslag wordt zo vormgegeven dat alle ouders die daarvoor in aanmerking komen profijt hebben van de verhoging per 1 januari 2016. De vergoedingspercentages in de eerste en de tweede kindtabel worden voor iedereen verhoogd met een gelijk aantal procentpunten: de eerste kindtabel wordt verhoogd met 5,8 procentpunt. Ook de vaste voet stijgt met een zelfde percentage 23,8%; de tweede kindtabel wordt eveneens met 5,8 procentpunt verhoogd.

De allerhoogste toeslagpercentages zijn gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94% om het uitgangspunt dat alle ouders een ouderbijdrage betalen in stand te houden. De aanpassing van de kinderopvangtoeslag betekent voor ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dat de kosten voor met € 56 per maand dalen. Zouden de kinderen naar drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met € 108 per maand. Bron: Min SZW 7-09-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat