Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kamermeerderheid voor verhoging minimumjeugdloon

9 september 2015

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 8 september ingestemd met een motie van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) voor verhoging van het minimumjeugdloon. De motie kreeg de steun van de fracties van D66, PvdA, SP, ChristenUnie en GroenLinks. In de motie wordt de regering verzocht op korte termijn met concrete voorstellen te komen om het wettelijk minimumjeugdloon substantieel te verhogen en meer gelijk te trekken met het reguliere wettelijk minimumloon. Volgens de indiener van de motie is ‘gelijk loon voor gelijk werk’ een goed uitgangspunt voor alle werknemers. Wel moet de regering het een verhoging van het minimumjeugdloon eventuele negatieve effecten op de werkgelegenheid, werkloosheid en onderwijsdeelname van jongeren voorkomen. Bron: Tweede Kamer 8-09-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat