Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verdere verschuiving van vast naar flex

18 september 2015

Ten opzichte van een jaar terug is het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie met ruim 100.000 toegenomen. Ook het aantal zzp’ers nam toe (circa 30.000). Het aantal werknemers nam echter af.

In het tweede kwartaal van dit jaar noteerde het CBS een toename van 103.000 werknemers met een flexibele arbeidsrelatie ten opzichte van een jaar eerder. Ook in vorige jaren nam het aantal flexwerkers toe: in het tweede kwartaal van 2014 noteerde het CBS een toename van 26.000 ten opzichte van een jaar eerder. In voorgaande jaren ging het om een toename van 89.000 (2013), 84.000 (2012) en 15.000 (2011). De toename betrof het afgelopen jaar vooral oproep-, inval- en uitzendkrachten en ook tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract. Vorige maand berichtte het CBS al dat vooral de uitzendkrachten hebben bijgedragen aan de banengroei in het afgelopen jaar.

Het aantal werkenden dat als zelfstandige aan de slag is, nam ten opzichte van een jaar geleden toe met 32.000. Dit betreft vrijwel uitsluitend zzp’ers. Die toename is vergelijkbaar met voorgaande jaren (2012-2014 jaarlijkse toename van rond 40.000). Alleen in 2011 was er sprake van een afname (-9.000) ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal werknemers met een vaste aanstelling neemt daarentegen al geruime tijd af. Dit jaar was de daling 28.000. Dit was wel minder dan in voorgaande jaren (2014: 150.000; 2013: 187.000; 2012: 52.000; 2011: 26.000).

Het aantal mensen met betaald werk is sinds het tweede kwartaal van vorig jaar met 107.000 toegenomen. De afgelopen drie maanden was de toename 12.000. De toename zat met name bij de voltijders (+ 43.000) en werkenden met een deeltijdbaan tot 12 uur (+ 38.000). De toename bij de grote deeltijdbanen (20 tot 35 uur) was aanmerkelijk minder (+ 17.000). Bron: CBS 18-09-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat