Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Salaris inleveren geen uitzondering

1 oktober 2013.

Uit onderzoek onder ruim duizend HR-professionals blijkt dat het allang geen uitzondering meer is om personeel te vragen om salaris in te leveren. 4% van de HR-professionals heeft dit jaar een dergelijk verzoek gedaan bij het personeel. Dit komt neer op 25.000 bedrijven in Nederland. In de bouwsector is het zelfs 17%.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’. Behalve de bouwsector zijn andere koplopers bij het vragen van een loonoffer de sectoren vervoer en opslag en advisering en onderzoek (beide 9%). Een loonoffer vragen van het personeel komt ook voor bij werknemers die onder een cao vallen (5%), hoewel volgens de meeste cao’s dit niet is toegestaan.

Onderstaande tabel geeft per sector het aandeel bedrijven dat om een loonoffer heeft gevraagd. Naast een salarisoffer blijkt volgens het onderzoek ook demotie populair te zijn. Veel organisaties vragen werknemers een stapje terug te doen en een lagere functie te bekleden. Dit zou bij ruim een kwart van de organisaties gebeuren. Daarnaast onderzoekt 15% van de organisaties de mogelijkheid van demotie. Ook wordt er op personeelsvoorzieningen bezuinigd. 93% van de organisaties kent volgens het onderzoek een reiskostenvergoeding, vorig jaar was dit nog 96%.

Het aandeel organisaties met een studiekostenvergoeding is afgenomen van 89% in 2011 naar 81% nu. zijn ook steeds minder aan de orde. In 2011 betaalde nog 89% van de organisaties de studiekosten. Nu doet 81% van de organisaties dat. Ook andere voorzieningen, zoals collectief pensioen (84%, was 88% in 2011), jubileumuitkering (74%, was 81%), tegemoetkoming ziektekostenverzekering (34%, was 39%), thuiswerkvergoeding (9%, was 15%) en betaald ouderschapsverlofregelingen (21%, was 26%), moeten het ontgelden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er in 2013 meer gereorganiseerd is. Ruim tweederde (67%) van de HR-afdelingen heeft reorganisaties begeleid of uitgevoerd. Dit is een toename van 8 procentpunt ten opzichte van 2012. Het aandeel organisaties dat reorganiseert, is hiermee weer terug op het niveau van 2011. Vooral bij grote organisaties (meer dan 500 medewerkers) hebben HR-afdelingen (78%) te maken gehad met reorganisaties. Bij 24% van de organisaties was een reorganisatie een van de belangrijkste beleidsthema’s van de HR-afdeling. 35% van de HR-professionals verwacht dat reorganisaties begeleiden en uitvoeren komend jaar opnieuw een belangrijk beleidsthema wordt. Bron: ADP 30-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat