Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Medische zzp’er valt onder btw-vrijstelling

8 oktober 2013.

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat een anesthesiemedewerker die in opdracht voor een ziekenhuis werkt onder de btw-vrijstelling voor medici valt. Er is geen sprake van het ter beschikking stellen van arbeid. Een ondernemer drijft een eenmanszaak. Hij werkt onder meer voor kortere periodes in opdracht als anesthesiemedewerker voor ziekenhuizen en klinieken. De werkzaamheden bestaan uit verpleegkundige medische werkzaamheden in de functie van anesthesie verpleegkundige.

De man heeft een opleiding tot verpleegkundige afgerond en staat geregistreerd in het BIG-register. Aanvullend heeft hij een HBO-opleiding anesthesie gevolgd. Voor zijn werkzaamheden heeft de man een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het derde kwartaal 2011 heeft de ondernemer aangifte btw gedaan en het verschuldigde bedrag betaald. De betaalde omzetbelasting heeft betrekking op zijn werkzaamheden als anesthesiemedewerker.

Vervolgens heeft de ondernemer tegen het op aangifte voldane bedrag bezwaar aangetekend. De ondernemer is van mening dat hij onder de btw-vrijstelling voor medici valt, terwijl de inspecteur stelt dat er sprake is van het ter beschikking stellen van arbeid. Volgens Hof Den Bosch staat vast dat de feitelijk verrichte werkzaamheden door de anesthesiemedewerker, werkzaamheden zijn op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Ook voldoet de medewerker aan de gestelde beroepskwalificaties.

Omdat de ondernemer zijn werkzaamheden verricht als zelfstandig ondernemer en geen personeel in dienst heeft, kan er volgens het hof geen sprake zijn van het uitlenen van personeel en ook niet van het ter beschikking stellen van arbeid. De ondernemer verleent dan ook een dienst bestaande uit het verrichten van anesthesiewerkzaamheden en deze dienst vormt een essentieel onderdeel van de behandeling van een patiënt gericht op diens genezing. Deze dienst is daarom aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de mens. Het maakt daarbij niet uit dat de man door het ziekenhuis is gevrijwaard van aansprakelijkheid van schade van de opdrachtgever en van aanspraken/claims die derden jegens hem zouden instellen verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden. Ook is niet van belang dat de ondernemer handelt binnen de kaders die zijn vastgesteld door de anesthesioloog. De diensten van de anesthesiemedewerker vallen onder de vrijstelling voor medische diensten. Bron: Hof Den Bosch 04-10-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat