Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bekendheid zzp’ers met Bbz

29 oktober 2013.

Staatssecretaris Klijnsma heeft laten weten de bekendheid van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) te willen vergroten. Door grotere bekendheid met het Bbz kunnen faillissementen en daarmee samenhangend persoonlijk leed mogelijk worden voorkomen.

De staatssecretaris zegde dit toe in de beantwoording van Kamervragen van Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA). Mevrouw Vos wilde van de staatssecretaris weten hoe het is gesteld met de bekendheid van het Bbz onder zzp’ers. Uit de beantwoording blijkt dat er geen recent onderzoek onder zzp’ers voor handen is, maar dat in 2012 zo’n 3.600 personen een beroep hebben gedaan op de Bbz-regeling, waarbij in ongeveer de helft van de gevallen sprake was van een gevestigde ondernemer.

De staatssecretaris is wel van mening dat goede voorlichting belangrijk is. Zo zijn recent de teksten over het Bbz op de websites www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.rijksoverheid.nl verbeterd. Ook heeft het Platform Zelfstandige Ondernemers hun serie infobladen uitgebreid met een infoblad over het Bbz. VNG en SZW hebben de aanzet gegeven tot het stimuleren van ondernemerschap en het vergroten van het rendement dat gemeenten uit het Bbz kunnen halen door de publicatie ‘Haal meer uit het Bbz; meer rendement voor gemeenten bij de uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004’. Hieraan wordt door Divosa op praktische wijze invulling gegeven door het gesubsidieerde programma Vakmanschap. In het kader hiervan is een aantal werkwijzers verschenen.

Via Ondernemersklankbord worden ondernemers begeleid die zich melden een hulpvraag. In 2012 ging het in 1.100 van de gevallen om een faillissementspreventietraject. Van de faillissementspreventies, die vaak ondernemingen betreffen die al insolvent zijn, wordt ruim de helft met succes afgerond. De staatssecretaris is van plan subsidie te verlenen aan Divosa en VNG om in het najaar van 2013 en het eerste en tweede kwartaal van 2014 diverse activiteiten te organiseren die meer bekendheid aan het Bbz zullen geven. Zo zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om de uitvoerders van de Bbz-regeling bij gemeenten verder te professionaliseren. Daarnaast zal VNG bijeenkomsten voor bestuurders houden waarbij het actieve gebruik en de inzet van het Bbz door gemeenten wordt gestimuleerd.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat