Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Extra geld voor kinderopvangtoeslag

7 oktober 2013.

Het kabinet maakt €100 miljoen extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien.

Eerder had de Tweede Kamer met de motie Van Ojik-Samsom aangegeven dat ze ouders tegemoet willen komen in de kosten voor kinderopvang. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil € 50 miljoen aanwenden voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen tussen rond € 47.000 en € 105.000.

De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind wordt daarbij verhoogd. De andere € 50 miljoen wordt gebruikt om ouders met een inkomen vanaf 105.000 euro weer recht op een vaste vergoeding van 18% van de kosten voor kinderopvang te geven voor hun eerste kind. Vooral voor de minst verdienende partner in deze gezinnen wordt het door deze maatregelen aantrekkelijker om een extra dag te gaan werken. In het regeerakkoord van het vorige kabinet was afgesproken dat ouders met de hoogste inkomens (vanaf ongeveer € 115.000) vanaf 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag meer zouden ontvangen.

Eerder werd al € 50 miljoen in de begroting van SZW gereserveerd om ouders met lagere inkomens tegemoet te komen. De door de overheid te verstrekken vergoeding per uur kan hierdoor weer aangepast worden aan de stijgende kosten in de kinderopvang. De aanpassing van de door de overheid te verstrekken vergoeding per uur komt vooral ten goede aan ouders met lagere inkomens, omdat het vooral voor hen nadelig is als zij over een deel van de betaalde uurprijs geen toeslag ontvangen. De minister zal bij de behandeling van het wetsvoorstel over de Kindregelingen in de Tweede Kamer bezien of er verzachtende maatregelen nodig zijn voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering. Bron: Min SZW 4-10-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat