Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Gezondheid en verzuim bepalend bij aannemen en behoud personeel

7 oktober 2013.

De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt of behoudt. Een goed CV (bij aannemen) of goed functioneren (bij in dienst houden) compenseert dit enigszins maar niet volledig.

De recessie had nauwelijks effect op het keuzegedrag van werkgevers. Dit blijkt uit een zogenoemd vignettenonderzoek van TNO. Centrale vraag van het onderzoek was wat het keuzegedrag van werkgevers bepaalt bij aannemen en behouden van personeel, en welke invloed de economische recessie hierop heeft. Werkgeversgedrag bij behoud van tijdelijke contractanten was daarnaast ook een expliciet aandachtspunt. Het onderzoek is bedoeld om de gestegen WIA-instroom in de periode 2007-2010 te verklaren. Werkgeversgedrag is een belangrijke factor bij het aannemen en behouden van werknemers en dus mede bepalend voor wie niet behoort tot de actieve beroepsbevolking.

Om die reden zijn er vier scenario’s aan 389 werkgevers voorgelegd, (1)één waarbij werkgevers iemand aan moeten nemen, (2)één waarbij een contract moet worden verlengd, (3) één waarbij in geval van reorganisatie een werknemer wordt behouden en (4) één waarbij extra inzet wordt gepleegd voor één van de verzuimende werknemers. Diverse werknemerskenmerken werden willekeurig gevarieerd, waaronder leeftijd, gezondheid en/of verzuim, baanomvang, contracttype en CV of functioneren.

Daarnaast werd ook systematisch de conjunctuur gevarieerd. In het totaal zijn 7290 vignetten (situatieschetsen) voorgelegd waarmee het belang van elk aspect in zijn onderlinge samenhang werd bepaald. Naast gezondheid en verzuim als determinanten van werkgeverskeuzes, bleek ook het hebben van een tijdelijk contract van belang wanneer er sprake was van verzuim. Slechts 12% van de werkgevers investeert extra in een tijdelijke werknemer als deze verzuimt. In de zorg is dat zelfs geen enkele werkgever. De recessie had nauwelijks effect op het keuzegedrag van werkgevers. De studie van TNO is uitgevoerd met een subsidie van UWV. Bron: TNO 2-10-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat