Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Extra mankracht voor fraudeaanpak

10 oktober 2013.

UWV, de Inspectie SZW en SVB kunnen de komende vier jaar ruim 260 extra medewerkers inzetten om fraude aan te pakken. Het kabinet verwacht dat met de inzet van extra medewerkers dit vanaf 1 januari 2014 in totaal €189 miljoen oplevert.

Behalve extra mankracht zal het kabinet ook maatregelen nemen om fraude met sociale voorzieningen beter aan te pakken. UWV, de Inspectie SZW en SVB zullen intensiever samenwerken en de risicogroepen beter in kaart brengen. Daarnaast worden de regels voor het verkrijgen van een uitkering vereenvoudigd en beter uitgelegd aan uitkeringsgerechtigden. Dit moet bijdragen aan een vermindering van fraude. Ook zullen medewerkers van UWV en SVB worden getraind om fraude sneller te herkennen en te voorkomen. De bewindslieden zullen binnenkort in twee brieven aan de Kamer hun voorstellen voor de fraudeaanpak en de inzet van extra medewerkers bij UWV, SVB en Inspectie SZW uiteenzetten.

Het UWV krijgt volgens de plannen versterking van 240 extra medewerkers, de Inspectie SZW krijgt ongeveer twintig extra medewerkers en de SVB twee. Een van de maatregelen bij het UWV is dat werkzoekenden tijdens de eerste drie maanden van hun werkloosheid tijdens bijeenkomsten persoonlijk worden voorgelicht over hun rechten en plichten. Uit een pilot is namelijk gebleken dat dit tot een snellere uitstroom leidt. Minister Asscher zal onderzoeken of de kosten van (her)inspecties door de Inspectie SZW kunnen worden verhaald op bedrijven. Daarnaast zal de Inspectie in 2014 extra capaciteit inzetten op de aanpak van grootschalige georganiseerde uitkeringsfraudes. Daarbij onderzoekt de Inspectie of de opbrengst hiervan voldoende is om de kosten te dekken. De SVB zal meer onderzoek gaan doen naar het vermogen van bijstandsgerechtigden in het buitenland. Bron: Min SZW 4-10-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat