Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Herfstakkoord: de belangrijkste maatregelen voor ondernemers

14 oktober 2013.

In het zogenoemde Herfstakkoord zijn het kabinet, de coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, CU en SGP een reeks maatregelen overeengekomen voor de begroting van komend jaar. We noemen hier de belangrijkste (fiscale) maatregelen uit dit zogenoemde Herfstakkoord onder meer van belang voor ondernemers.

De verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid.

Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%. Dit levert op korte termijn kasopbrengsten op en leidt in latere jaren tot derving.

Verlaging marge gebruikelijk loon: Het gebruikelijk loon mag volgens huidige wetgeving tot 30% afwijken van (lager zijn dan) het ‘marktloon’. Dit percentage wordt per 2015 zodanig aangepast dat deze maatregel 150 mln. oplevert.

Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor heel 2014, conform de huidige regeling inclusief architecten en hoveniers.

De afbouw van de algemene heffingskorting 4e schijf wordt teruggedraaid. Dit zorgt voor een lastenverlichting van 480 mln. en een daling van de marginale druk.

Verlaging werkgeverspremies: een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt.

Verlaging tarief eerste schijf: om op korte termijn de bestedingen te stimuleren, wordt het tarief eerste schijf in 2014 verlaagd.

De geplande verlaging van de MRB vervalt.

In de BPM worden vanaf 2015 de CO2-grenzen verder aangescherpt.

Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Tevens vervalt het maximumverbruik van 300m³ waarover wordt geheven in de leidingwaterbelasting.

De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.

De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft. Dit levert structureel een besparing op van 210 mln.

Bestrijding schijnconstructies.

(14-10-2013) MvF 11-10-2013, Begrotingsafspraken 2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat