Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verwerking rentevoordeel personeelslening in de loonheffing

10 november 2015

Per 1 januari 2016 zal de nihilwaardering van het rentevoordeel inzake personeelsleningen vervallen. Onlangs heeft de staatssecretaris een concept van de aanpassingen van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gepubliceerd. Duidelijk wordt hoe een inhoudingsplichtige het rentevoordeel vanaf volgend jaar in aanmerking moet nemen. Tot het laatste loontijdvak van het kalenderjaar kan worden volstaan met een redelijke schatting per tijdvak, gevolgd door afrekening in het laatste loontijdvak van het jaar. Indien eerder in het jaar de lening wordt afgelost, dan moet voor de afrekening het tijdvak worden genomen waarin het rentevoordeel eindigde.

Verder is aangegeven dat in geval een werknemer is gepensioneerd en het rentevoordeel nog doorloopt (de lening is nog niet ingelost) de oud-werkgever en de pensioenverzekeraar kunnen afspreken dat de inhoudingsplicht over het rentevoordeel door de pensioenverzekeraar wordt overgenomen. Omdat de voormalige werkgever verder meestal geen loon meer aan die oud-werknemer verstrekt, is dit praktischer. Overigens verdwijnt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van personeelsleningen niet geheel: is de lening verstrekt voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische scooter, dan geldt er nog wel een nihilwaardering. Bron: TK 2015-2016, 34 220, nr. 11

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat