Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pensioentegoed zzp’ers niet meer in vermogenstoets bijstand

9 november 2015

De Tweede Kamer heeft op 3 november 2015 met algemene stemmen het wetsvoorstel Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw (34 227) aangenomen. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat een pensioentegoed van zelfstandigen niet wordt meegenomen in de vermogenstoets indien zij een beroep moeten doen op de bijstand. Dit voorstel wijzigt een aantal wetten om de opbouw van een aanvullend pensioen door zelfstandigen te stimuleren.

In de praktijk blijken zelfstandigen namelijk vaak onvoldoende te reserveren voor de oude dag. De voorgestelde aanpassingen van de wettelijke kaders zijn opgenomen in het pensioenakkoord (het Witteveenakkoord) dat de regering in 2013 met drie oppositiepartijen heeft gesloten. Het wetvoorstel regelt onder meer dat het opgebouwde pensioen, net zoals voor werknemers, beschermd is voor de vermogenstoets bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. De bescherming geldt tot een pensioenvermogen van € 250.000.

De nieuwe regeling geldt ook voor werknemers die niet kunnen deelnemen aan een pensioenfonds en zelf hun pensioen hebben geregeld. In het wetsvoorstel is ook een maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat werknemers die zzp’er zijn geworden meer tijd krijgen om te beslissen of ze gebruik willen maken van een mogelijkheid om te blijven deelnemen aan het pensioenfonds bij hun vroegere werkgever. Momenteel moeten zij bij sommige pensioenuitvoerders al binnen drie maanden hierover een besluit nemen. In het voorstel wordt een vaste termijn van negen maanden voorgesteld. Verder wijzigt dit wetsvoorstel de zogenaamde ‘vrijlating van inkomsten uit arbeid’ in de Participatiewet.

Dat betekent dat een deel van de inkomsten uit werk niet verrekend wordt met de bijstandsuitkering. Momenteel mogen gemeenten deze vrijlating alleen toekennen voor maximaal zes aaneengesloten maanden. Om tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand te stimuleren mogen die zes maanden straks ook worden opgeknipt en los van elkaar worden toegekend. De beoogde inwerkingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2016. Bron: Min SZW 3-11-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat