Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Loondoorbetaling: verschillende varianten doorgerekend

3 november 2015

Ook een verkorting van de loondoorbetalingsplicht voor alleen kleine werkgevers tot een half jaar en voor het MKB naar één jaar leiden volgens onderzoekers van het CPB tot een lastenverzwaring. Op verzoek van het ministerie van SZW onderzocht het CPB verschillende varianten van verkorting van de loondoorbetalingsplicht, waarbij het resterende deel van de maximaal twee jaar loondoorbetaling collectief wordt gedragen.

De Tweede Kamer had om dit onderzoek gevraagd, nadat het CPB in een eerder onderzoek had geconcludeerd dat een verkorting van de loondoorbetalingsplicht tot één jaar voor alle werkgevers zou leiden tot een lastenverzwaring van € 0,8 miljard structureel (o.a. door extra WIA-instroom) en hogere overheidsuitgaven (€ 0,1 miljard). De variant waarbij loondoorbetaling voor kleine werkgevers tot circa 10 werknemers na zes maanden collectief wordt en bij werkgevers tot circa 250 werknemers na één jaar leidt volgens het CPB tot een structurele lastenverzwaring van € 0,6 miljard.

Op de lange termijn treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 0,1%, omdat extra WIA-instroom een afname betekent van het aantal personen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Ook andere onderzochte varianten (beperking loondoorbetalingsplicht tot 6 maanden alleen voor kleine werkgevers, beperken tot een jaar bij verschillende bedrijfsgroottes) leiden tot een lastenverzwaring en een negatief effect op de werkgelegenheid. De enige variant zonder een noemenswaardig negatief effect is die waarbij de loondoorbetalingsplicht beperkt wordt tot één jaar voor alleen kleine werkgevers en overige werkgevers voor de volle twee jaar de loondoorbetaling zelf dragen. Bron: CPB 2-11-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat