Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verlenging overgangsregeling VAR

2 november 2015

In vervolg op de brief aan de Eerste Kamer waarin staatssecretaris Wiebes aangeeft de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie drie maanden te willen uitstellen, meldt de Belastingdienst nu dat de overgangsregeling VAR wordt verlengd.

Tot het moment van inwerkingtreding van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Een VAR die is afgegeven voor 2014 of 2015 blijft geldig tot de nieuwe wet in werking is getreden. Als het werk, de omstandigheden en de voorwaarden niet veranderen, hoeft er geen VAR voor 2016 te worden aangevraagd.

Veranderen het werk, de omstandigheden of de voorwaarden wél, dan kan een VAR voor 2016 worden aangevraagd. Dit kan ook als er nog niet eerder een VAR is aangevraagd. Een reeds aangevraagde VAR voor 2016 neemt de Belastingdienst nu in behandeling. Bron: Belastingdienst, 28-10-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat