Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer mensen beschikbaar; werkloosheid neemt toe

23 november 2015

Doordat meer mensen, die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt, de afgelopen drie maanden naar werk zijn gaan zoeken zonder direct een baan te vinden, is de werkloosheid toegenomen. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4.000 per maand toenam. In oktober was 6,9% van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616.000 nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen Oktober 2015 telde 421.000 lopende WW-uitkeringen, 5.000 meer dan in september en vrijwel evenveel als in oktober vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam met 8,1% relatief het sterkst toe.

De toename bij de jongeren kan grotendeels verklaard worden door de stijging vanuit seizoengevoelige sectoren zoals de horeca en de landbouw, waar jongeren sterk vertegenwoordigd zijn. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen met 0,6% slechts licht toe in oktober. De werkloosheid is de afgelopen drie maanden zowel onder jongeren als onder mensen van 45 jaar en ouder toegenomen. Was in juli nog 11,3% van de jongeren werkloos, in oktober is dit gestegen tot 11,6%. Bij 45-plussers was er een toename van 6,4 naar 6,6%.

Voor beide groepen is dit percentage vrijwel gelijk aan dat van januari. Van de 25- tot 45-jarigen was 5,4% werkloos in oktober. In januari was dat nog 6,1%. Daarna daalde het tot 5,4% in juli en sindsdien is het op hetzelfde niveau gebleven. In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In oktober had 65,4% van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Sinds januari zijn er 21.000 mensen met betaald werk bijgekomen. Daarnaast waren er 616.000 mensen werkloos in oktober. De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand toegenomen. In het half jaar daarvoor nam de werkloosheid nog met gemiddeld 7.000 per maand af. Mannen zijn iets vaker werkloos dan vrouwen.

De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar behoren niet tot de beroepsbevolking: zij hadden geen baan, maar waren tegelijkertijd niet op zoek of niet direct beschikbaar. Buiten de beroepsbevolking zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid. UWV verstrekte tot en met oktober dit jaar 478.000 nieuwe WW-uitkeringen, 4,4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan jongeren tot 25 jaar werden ruim 13% minder nieuwe uitkeringen verstrekt, terwijl onder 55-plussers het aantal nieuwe uitkeringen juist met bijna 10% toenam. UWV ziet in de meeste sectoren een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Uitzondering is de sector vervoer en opslag met een stijging van bijna 12%. Bron: CBS 19-11-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat