Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Hardere aanpak onwillige zwartspaarders

23 mei 2011.

Staatssecretaris Weekers (Financiën) gaat zwartspaarders die geen openheid van zaken willen geven, harder aanpakken. Dit heeft hij geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Groot (PvdA). Zo zullen niet meewerkende zwartspaarders straks vaker worden geconfronteerd met een civielrechtelijk kort geding. De afgelopen jaren is door de Belastingdienst met enige regelmaat in een kort geding op straffe van een dwangsom gevorderd dat de gevraagde informatie alsnog verstrekt dient te worden. De vraag die hierbij rees was of het wel geoorloofd is dat een publiekrechtelijk orgaan als de Belastingdienst deze civiele weg mag volgen. Op 18 september 2009 beantwoordde de Hoge Raad deze vraag bevestigend. In deze zogenaamde KB-Lux zaak had een man geweigerd om aan de inspecteur inlichtingen te verstrekken. Hoewel hij daartoe op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht was, weigerde hij dat toch. In een civiele kort gedingprocedure werd de man vervolgens gedagvaard om op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag, binnen zeven dagen na het vonnis van de voorzieningenrechter opgaaf te doen van zijn buitenlandse rekeningen door middel van het beantwoorden van de vragen op het formulier "Opgaaf in het buitenland aangehouden bankrekening(en)" over de periode 1 januari 1995 tot en met 31 december 2005. Deze weg is volgens de kort gedingrechter, het Hof (in hoger beroep) en de Hoge Raad geoorloofd. Er doet zich geen onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht voor. Met de steun van de Hoge Raad in de rug wil Weekers deze aanpak nu gaan intensiveren.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat