Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Invorderen belastingschuld binnen Europa wordt makkelijker

15 mei 2011.

Landen binnen de EU gaan elkaar ondersteunen bij het invorderen van openstaande belastingschulden.

Het voorstel wordt met ingang van 1 januari 2012 van kracht. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Weekers (Financiën) dat mede namens minister Verhagen (ELenI) en minister Donner (BZK) is ingediend.

Mensen en kapitaal worden steeds mobieler, waardoor de invordering van belastingschulden op nationaal niveau moeilijker wordt. Zo kan een schuldenaar aan de invordering ontkomen als hij naar het buitenland gaat of zijn vermogen overbrengt naar het buitenland.

Met dit wetsvoorstel wordt het bereik van de belastinginning verruimd. Zo kunnen gemeenten straks schulden zoals parkeerbelastingen innen bij mensen die inmiddels in het buitenland zijn. Ook worden de technische communicatiemiddelen en procedures aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!