Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


15 miljoen euro aan boetes en naheffingen voor misbruik auto van de zaak

24 mei 2011.

De Belastingdienst heeft vorig jaar voor 15 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan belastingplichtigen die onterecht privé in de auto van de zaak reden. Het gaat om zo'n 9000 mensen die zelf hebben aangegeven minder dan 500 privékilometers per jaar te rijden, zodat de werkgever de belasting over bijtelling niet hoeft in te houden. Daarnaast trekken steeds meer mensen hun verklaring in dat er niet privé in de auto van de zaak wordt gereden. Het aantal mensen met bijtelling steeg van 685.000 in 2009 naar 720.000 in 2010. De opbrengst van de loonheffing steeg hierdoor met 150 miljoen euro. De Belastingdienst voert sinds 2007 regelmatig controles uit onder de ongeveer 260.000 bestuurders met een verklaring 'geen privégebruik auto van de zaak'. Uit steekproeven bleek dat rond de 30 procent van hen toch regelmatig de 500 kilometergrens overschreed. Ook bij de controles van afgelopen jaar kwamen bijzondere pogingen tot fraude aan het licht. Zo was een van de fraudeurs iets te consequent met het bijhouden van een nep-rittenregistratie; volgens eigen opgave had hij ook in de auto gereden op de dagen dat de garage een grote reparatie verrichtte. Andere mensen vergaten de vakantie naar Zuid-Europa op te geven, zodat de kilometerstand niet klopte met de rittenregistratie. De fiscus houdt regelmatig acties om aan zowel de gebruikers als aan bijvoorbeeld administratiekantoren de spelregels voor het gebruik van de vrijstelling uit te leggen. Zo krijgen alle verklaringhouders jaarlijks een informatiebrief met de regels en worden mensen die voor het eerst een verklaring aanvragen na een paar maanden opgebeld om de rittenregistratie door te spreken. Doel van het telefoontje is om fouten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele vragen te beantwoorden. Wie zelf tijdig zijn verklaring 'geen privégebruik auto van de zaak' intrekt, betaalt alsnog de bijtelling, maar voorkomt daarmee flinke boetes van 100 procent over de te betalen belasting.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat