Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Geen kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte

1 mei 2011.

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte blijft ook voor kleine werkgevers op een termijn van twee jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet van plan die termijn te verkorten tot een jaar, zoals de SP in februari voorstelde. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens zijn collega Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. SP-Kamerlid Paulus Jansen stelde in een debat met Verhagen voor de termijn te verkorten tot een jaar, omdat de lange termijn voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte werkgevers zou afschrikken nieuw personeel in dienst te nemen. Het tweede jaar wordt in het SP-plan betaald uit een algemene heffing voor werkgevers, na de twee jaar komt arbeidsongeschikt personeel in de Wia terecht. Kamp is 'geen voorstander' van het plan, omdat de loondoorbetalingsplicht er nu juist voor zorgt dat werkgevers hun best doen ziek personeel zo snel mogelijk te laten re-integreren. Sinds in 2003 de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Vlz), waarin de termijn juist van één naar twee jaar werd opgerekt, in werking is getreden is het ziekteverzuim gedaald. 'De wet Vlz werkt dus positief uit op ziekteverzuim en re-integratie,' schrijft de VVD'er aan de Kamer. Daarnaast kunnen werkgevers zich goed privaat verzekeren tegen ziekte-uitval van werknemers, aldus de minister.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat