Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Koudwatervrees ondernemers bij horizontaal toezicht

29 mei 2011.

Veel ondernemers hebben last van koudwatervrees als het gaat om horizontaal toezicht. Er zijn inmiddels 100 convenanten afgesloten maar daar doen maar 5900 ondernemers aan mee. Koepelorganisaties, fiscale dienstverleners en brancheorganisaties staan over het algemeen wel positief tegenover horizontaal toezicht. Dit geldt ook voor de middelgrote – en zeer grote ondernemingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Belastingdienst. Voor het MKB-segment ligt het accent bij horizontaal toezicht op de samenwerking met de fiscale dienstverleners: accountants­ en administratiekantoren en belastingadvieskantoren. Met deze kantoren worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van aangiften via een stelsel van kwaliteitsborging en het voeren van vooroverleg bij specifieke aandachtspunten. Op basis hiervan kan de Belastingdienst snel zekerheid geven over de aanslag. Inmiddels is de Belastingdienst met bijna alle 'top 100­kantoren' (in termen van aantallen aangiften) in gesprek. Met de kantorenorganisaties SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants­administratieconsulenten) en NOAB (Nederlandse Orde van Administratie­ en Belastingdeskundigen) zijn afspraken op koepelniveau gemaakt, die het voor aangesloten kantoren mogelijk maken deel te nemen aan horizontaal toezicht. Inmiddels zijn ongeveer 100 convenanten (deels ook buiten de top 100) door de Belastingdienst gesloten. Het aantal ondernemers dat deelneemt aan de afgesloten convenanten is in dit stadium echter nog beperkt, circa 5900. Dit jaar gaat de Belastingdienst zich extra inspannen om de participatiegraad te verhogen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat