Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


VAR: controle schijnzelfstandige Bulgaren en Roemenen succesvol

22 mei 2011.

Bij controle door de Belastingdienst blijkt dat veel Bulgaren en Roemenen die als zelfstandigen willen werken niet voldoen aan de voorwaarden om aan de slag te mogen gaan in ons land. Door deze controles kunnen zij niet in aanmerking komen voor de Verklaring arbeidsrelatie, de zogeheten VAR. Jaarlijks vragen ongeveer 6.500 Roemenen en Bulgaren de VAR aan. Uit de VAR blijkt dat iemand als zelfstandige wil werken. De werkgever hoeft dan geen belasting en premies af te dragen en is niet verplicht minstens het wettelijk minimumloon te betalen. Met de VAR kunnen de Roemenen en Bulgaren de tewerkstellingsvergunning omzeilen.

Alle Roemenen en Bulgaren die een VAR aanvragen krijgen een vragenlijst voorgelegd. Reageren zij daar niet op dan wordt hun aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvraag van degenen die wel de vragenlijst invullen, worden wel in behandeling genomen. Uit de antwoorden op de vragen blijkt in veel gevallen dat de aanvragers geen zelfstandigen zijn en dat ze dus geen VAR krijgen. De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie (AI) wisselen gegevens over de VAR uit. Op grond daarvan beslist de AI aan welk bedrijf een bezoek wordt gebracht omdat daar mogelijk schijnzelfstandigen aan het werk zijn. In 2010 bleek bij die controles dat van de 748 zelfstandigen er 255 als schijnzelfstandigen aan het werk waren. De AI koppelt die resultaten weer terug aan de Belastingdienst die daardoor naheffingen en boetes kan opleggen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat