Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Terechte bijtelling (autokostenforfait) voor Porsche Cayenne Turbo

3 mei 2011.

Een man was in 2005 als directeurgrootaandeelhouder in dienstbetrekking bij A BV. Deze BV heeft aan hem een Porsche Cayenne Turbo ter beschikking gesteld. In privé beschikte de man nog over een Porsche 911 cabriolet. De man was in dat jaar tevens in dienstbetrekking bij B BV en genoot loon van die BV. De man gebruikte de Porsche Cayenne Turbo zowel ten behoeve van de dienstbetrekking bij A BV als ten behoeve van de dienstbetrekking bij B BV. Ter zake van deze ritten werden door A BV kosten aan B BV in rekening gebracht (0,34 euro per kilometer). In geschil is of terecht een bijtelling wegens privé gebruik van de Cayenne in aanmerking is genomen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de autoritten van de man voor B BV als privé-gebruik moeten worden aangemerkt. Het Gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat als een werknemer de door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto mede gebruikt ten behoeve van werkzaamheden voor een andere door hem uitgeoefende dienstbetrekking, dat laatstbedoelde gebruik als privé-gebruik moet worden aangemerkt, tenzij de auto mede namens de andere werkgever ter beschikking is gesteld, of de andere dienstbetrekking wordt uitgeoefend binnen het kader van de eerste dienstbetrekking (Hoge Raad 20 september 2000, nr. 34.720). Het Hof heeft daarop geoordeeld dat in casu geen sprake is van de in dit arrest van de Hoge Raad genoemde uitzonderingen. De inspecteur heeft daarom terecht een bijtelling van 36.377 euro in aanmerking genomen, aldus het Hof. Onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, is het daar mee eens. Er geldt en bijtelling van 36.377 euro.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat