Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Inleg levensloop stabiel, opname stijgt

12 mei 2011.

In 2010 hebben werknemers 893 miljoen euro ingelegd op levensloopregelingen. Dat is nagenoeg hetzelfde bedrag als in 2009. Daarnaast hebben ze 233 miljoen euro opgenomen, 45 procent meer dan een jaar eerder. Het tegoed op de levensloopregelingen kwam eind 2010 uit op bijna 4,1 miljard euro. Het aantal rekeningen bleef nagenoeg gelijk.

De jaarlijkse inleg op de levensloopregelingen schommelde de afgelopen 5 jaar tussen de 800 en 900 miljoen euro. Het opnemen van tegoed in de vorm van vrije tijd neemt de laatste jaren toe. In 2010 is 233 miljoen euro opgenomen. Het saldo van de inleg en de opname daalde van 733 miljoen euro in 2009 tot 660 miljoen euro in 2010. Dit was de laagste netto-inleg sinds de invoering van de levensloopregeling in 2006. Naast de inleg bleef ook het aantal levensloopregelingen vrijwel constant. Het aantal levensloop-rekeningen en -verzekeringen is in 2010 met slechts 1 procent gestegen naar 270 duizend. Gemiddeld staat er ruim 15 duizend euro op een levenslooprekening of -verzekering.

In het regeerakkoord van 2010 zijn afspraken gemaakt over het integreren van de levensloop- en spaarloonregeling tot de vitaliteitsregeling. Over de concrete uitwerking van deze afspraken is echter nog veel onduidelijk. In 2010 waren er 3,3 miljoen spaarloonrekeningen, waarop dat jaar ruim 1,1 miljard euro werd ingelegd. (Bron: CBS)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat