Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In deze tweede uitgave zijn zes nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.

De volgende onderwerpen zijn toegevoegd:

11.1: Ontbreken van een BSN

16.6: Wijzigingen in cao-codes

17: Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten

18: Beschikking/mededeling 'Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)'

19: Nieuwe meldingsregels apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders

20: Oekraïense werknemers

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

4: Verlaging van de lage Aof-premie - De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.

5: Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) - De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.

10.1: Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten - In de tweede bullet is voor de duidelijkheid ‘datum’ gewijzigd in ‘ingangsdatum’.

10.2: Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers - Ter verduidelijking is toegevoegd dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.

11: Toepassen van anoniementarief - De titel van dit onderwerp is aangepast omdat informatie is toegevoegd over het ontbreken van een burgerservicenummer (11.1). De informatie over het herstellen van het anoniementarief staat nu in 11.2

16: Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen - In 16.3 is bij code 1, 3, 4, 20 en 21 toegevoegd dat men bij fictieve dienstbetrekkingen, zoals opting-in, voor ‘werkgever’ ‘opdrachtgever’ kan lezen. En voor ‘werknemer’ ‘opdrachtnemer’.

Wijzigingen in verbeterde bijlage -In de verbeterde bijlage zijn in tabel 12 de normbedragen per jaar en per maand van de vrijwilligersregeling aangepast (€ 1.900 per jaar en € 190 per maand in plaats van € 1.800 en € 180).

In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ vindt men informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Bron: Belastingdienst 11-01-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat