Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Btw-derving vanwege carrousselfraude in Nederland relatief laag

Zowel in de EU als in Nederland is het btw-gat de afgelopen jaren teruggebracht. Nederland mist in vergelijking met andere EU-landen relatief weinig btw-inkomsten. Dat heeft staatssecretaris Van Rij geantwoord op Kamervragen over het onderzoek naar btw-fraude in de Europese Unie.

Er is geen recente schatting van de totale omvang van de btw-carrousselfraude in de EU. De Europese Commissie voert wel ieder jaar onderzoek uit naar het btw-compliance-gat (btw-gat). Dit is het verschil tussen de verwachte en de daadwerkelijk geïnde btw van de EU-landen. De Europese Commissie heeft ingeschat dat 25% van het btw-gat komt door btw-fraude. Voor het resterende deel van het btw-gat zijn andere oorzaken aan te wijzen, zoals belastingoptimalisatie, administratieve fouten of faillissement.

Op 8 december 2022 is het meest recentste btw-gatrapport gepubliceerd. Hierin staat dat voor de hele EU het btw-gat in 2020 € 93 miljard bedroeg, dat is 9,1% van de verwachte btw-opbrengsten. Voor Nederland bedroeg het btw-gat in 2020 € 1,7 miljard. De afgelopen jaren is zowel in de EU als in Nederland het btw-gat gedaald. Nederland bevindt zich met een btw-gatpercentage van 2,8 bij de EU-lidstaten met de laagste btw-gatcijfers. Spanje en Italië pakken de btw-fraude aan met digitale rapportageverplichtingen voor btw-ondernemers. Nederland overweegt invoering van een dergelijk systeem niet vanwege de hoge uitvoeringslasten en het relatieve lage btw-gat dat Nederland heeft ten opzichte van andere EU-landen.

Bron: MvF 19-01-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat