Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing betalingsregeling bijzonder uitstel nu ook digitaal

Met het formulier ‘Corona betaalregeling’ kunnen ondernemers de Belastingdienst online vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen.

De ondernemer kan met het formulier om een of meer van deze drie aanpassingen vragen:

Kwartaalbetaling: betaling per kwartaal in plaats van per maand

Betaalpauze: een keer een periode van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen

Verlenging: verlenging van de regeling naar maximaal zeven jaar

Dit kan alleen als de ondernemer een betalingsregeling heeft voor minimaal € 10.000.

Voor het aanpassen van de betalingsregeling gelden voorwaarden. En de aanpassingen hebben gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling. Op de internetsite van de Belastingdienst staat op de speciale pagina Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel een verwijzing naar het online formulier ‘Corona betaalregeling’.

De Belastingdienst handelt het verzoek in principe af binnen acht weken nadat het verzoek is ontvangen. De Belastingdienst raadt ondernemers die een verzoek hebben ingediend om de betalingsregeling aan te passen, maar nog geen bericht van de Belastingdienst hebben ontvangen aan wel alvast te betalen volgens het verzoek. Houd er rekening mee dat als het verzoek is afgewezen, de ondernemer dan de inmiddels opgelopen achterstand direct moet inlopen.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 02-01-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat