Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Onderzoek naar mogelijkheden om kilometers te registreren

In het coalitieakkoord is een systeem aangekondigd van Betalen naar Gebruik (BnG) voor alle personen- en bestelauto’s. Het kabinet heeft laten onderzoeken hoe de registratie van kilometers het beste kan plaatsvinden.

In het onderzoek zijn drie oplossingen voor kilometerregistratie in beeld gebracht.

Oplossingsrichting 1: vertrouwen op bestaande meetsystemen en registratie daarvan, eventueel met extra registratiemomenten.

Oplossingsrichting 2: Apparaat in de auto dat de kilometerstand van de auto registreert zonder GPS (apparaat is aangesloten op tellerstand en slaat gegevens apart op).

Oplossingsrichting 3: Apparaat in de auto dat zelfstandig op basis van GPS het aantal gereden kilometers meet, registreert én communiceert.

Het onderzoeksconsortium heeft aanbevolen om een vervolgonderzoek naar oplossingsrichting 1 nader uit te werken. En daarbij dan een gedetailleerder beeld te ontwikkelen van het potentiële fraudegedrag per risicogroep. Dat moet leiden tot een gerichte set aan maatregelen op het gebied van controle, toezicht en handhaving binnen oplossingsrichting 1. Het kabinet zal het vervolgonderzoek begin 2023 laten uitvoeren en de Kamer hierover in het voorjaar 2023 informeren.

Bron: MvF 19-01-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat