Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

Betaalt een dga aan zijn eigen bv boeterente vanwege een vroegtijdige aflossing op zijn hypotheek om zo rentelasten naar voren te halen? Dan is sprake van vooruitbetaalde rente die niet in het jaar van betaling aftrekbaar is.

Een man met een eigen woning leent in 2012 € 100.000 van een bv waarvan hij de dga is. De dga benut het geleende bedrag ten behoeve van zijn eigen woning. In beginsel moet hij over het eerste jaar een interestvergoeding van 6,5% betalen en over de 29 volgende jaren 7,9% interest. In 2017 leent de dga nog eens € 50.000 van zijn bv ten behoeve van zijn eigen woning. Over dit bedrag is hij de eerste dertig jaren 4,2% per jaar aan interest verschuldigd. Voor beide leningen geldt dat de dga de bv kan verzoeken gedurende een rentevaste periode het rentepercentage en/of de duur van de rentevaste periode aan te passen. Eventueel kan de bv voorwaarden stellen aan het inwilligen van dat verzoek. Volgens de leningsovereenkomsten moet de dga bovendien een boeterente betalen als hij buiten de daarvoor bestemde tijdstippen aflost.

Rente is in latere jaren aftrekbaar

Op 7 december 2016 lost de dga € 25.000 op de lening af. Maar deze datum is volgens de leningsovereenkomst geen aflossingsmoment. De bv brengt hem daarom zo’n € 34.078 aan boeterente in rekening. De dga wil dit bedrag over 2016 aftrekken als eigenwoningrente, maar de Belastingdienst weigert deze aftrek. Daarop gaat de dga in beroep, maar Rechtbank Den Haag is het eens met de weigering van de aftrek. Vervolgens gaat de dga in hoger beroep. Hij verklaart tijdens de hoorzitting dat hij een fiscaal voordeel heeft willen behalen door de aftrekbare rente naar voren te halen. De dga voorziet namelijk in de jaren na 2016 een lager inkomen te behalen. Ook anticipeert de man hiermee op wetswijzigingen. Hof Den Haag merkt de desbetreffende rente daarom aan als vooruitbetaalde rente. Deze vooruitbetaalde rente is niet aftrekbaar in 2016, maar getemporiseerd aftrekbaar in de daaropvolgende jaren.

Bron: Gerechtshof Den Haag 13 december 2022 (gepubliceerd 29 december 2022)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat