Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Instructie insturen correcties voor loonaangiften 2022

Als inhoudingsplichtigen hun losse correctieberichten loonheffingen 2022 vóór 1 februari 2023 insturen kan dit tot verwerkingsproblemen bij de Belastingdienst leiden, waardoor inhoudingsplichtigen het risico lopen op onterechte naheffingen of onterechte terugbetalingen.

Moet een inhoudingsplichtige over het laatste aangiftetijdvak 2022 nog aangifte loonheffingen doen? Verstuur dan pas een los correctiebericht over 2022 als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken. Als de inhoudingsplichtige in januari een aangifte over 2022 wil corrigeren, dan moet de inhoudingsplichtige een correctiebericht meesturen bij de aangifte loonheffingen van december 2022. Dit kan tot 1 februari 2023. Wenst de inhoudingsplichtige in januari 2023 de aangifte van december 2022 te corrigeren? Dan moet de inhoudingsplichtige een nieuwe of aanvullende aangifte indienen. Dit kan de inhoudingsplichtige niet met een correctiebericht doen, omdat de uiterste aangiftetermijn in januari 2023 nog niet is verstreken.

Indienen losse correctieberichtenVanaf 1 februari 2023 kan de inhoudingsplichtige de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Als de inhoudingsplichtige meerdere tijdvakken wil corrigeren, dan heeft het de voorkeur om alle correcties in één correctiebericht te verwerken. De inhoudingsplichtige ontvangt dan één bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.

Onterecht losse correctieAls de inhoudingsplichtige in januari toch een losse correctie heeft verstuurd, dan kan de inhoudingsplichtige dit herstellen door de correctie alsnog mee te sturen met de aangifte van december 2022. Vragen hierover kan de inhoudingsplichtige stellen bij zijn of haar softwareleverancier.

Let op!Het is alleen mogelijk een correctiebericht in te sturen als eerder een aangifte over het tijdvak is ingediend.

Meer informatie: paragraaf 14.2.4 Handboek Loonheffingen.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 16-01-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat