Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Zzp’ers en hun btw-nummer

12 december 2013

Staatssecretaris Weekers op Kamervragen geantwoord dat zzp’ers niet verplicht zijn hun btw-nummer op de website te plaatsen. De btw-nummers moeten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor afnemers, maar men is niet verplicht dit via de website te doen.

Volgens Europese Richtlijn elektronische handel die in de Nederlandse wet is opgenomen moet degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleend een aantal gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken voor zijn afnemers. Het btw-nummer hoort bij deze gegevens.

Een dienst van de informatiemaatschappij is elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht. Dit betekent dat een ondernemer die via zijn website goederen of diensten te koop aanbiedt en het via die website mogelijk is om een overeenkomst te sluiten, een btw-identificatienummer kenbaar moet maken. Er wordt echter niet voorgeschreven hoe dit dient te gebeuren. Logisch is dat dit gebeurt via de website, maar dit is niet dwingend voorgeschreven.

Het btw-nummer moet dan wel op een ander wijze gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk kenbaar worden gemaakt. Door het btw-nummer via een bestelbevestiging of factuur achteraf kenbaar maken, wordt niet aan de verplichting voldaan. De ‘dienstenrichtlijn’, ook opgenomen in de Nederlandse wet, kent een vergelijkbare bepaling. Volgens die algemene informatieverplichtingen moeten dienstverleners hun btw-nummer aan hun afnemer beschikbaar stellen.

Er worden vier mogelijkheden gegeven voor het beschikbaar stellen waaronder het gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres. Verder gaf de staatssecretaris aan op dit moment in kaart te brengen wat de consequenties van de motie van de leden Oosenburg en Van der Linde (ontkoppelen van BSN en btw-nummers van zzp’ers) zijn. Hij zal de Kamer hier separaat over berichten. Bron: MvF 09-12-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat