Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vanaf 1 december één bankrekening

3 december 2013

Vanaf 1 december 2013 geldt dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van één bankrekening voor uitbetalingen van inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen. Die ene bankrekening dient ten name te staan van de belastingschuldige c.q. toeslaggerechtigde.

Heeft men een zogeheten en/of rekening, die mede op naam staat van de belastingschuldige, dan wordt de rekening als een rekening van de belastingschuldige aangemerkt. Een punt van aandacht is dat indien de bankrekening wordt gewijzigd voor de uitbetaling van inkomstenbelasting dit automatisch ook voor de toeslagen geldt en visa versa.

Voor de omzetbelasting is het wel mogelijk een ander rekeningnummer te gebruiken, mits die ten name staat van de belastingschuldige. Voor de uitbetaling van toeslagen geldt een uitzondering voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag kan direct aan het kinderopvangbedrijf worden betaald. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Overigens ook in bepaalde uitzonderingssituaties kan een toeslag op een bankrekening van een derde worden overgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een curator, bewindvoerder of een gemeente. In dergelijke situaties is die derde ook aansprakelijk. Op grond van beleidsmatige overwegen gaat de Belastingdienst echter pas tot aansprakelijkstelling van die derde over indien het aan die derde is te wijten dat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt die aan de terugvordering ten grondslag liggen, of als die derde voordeel heeft gehad bij de te hoog of ten onrechte betaalde toeslag. Bron: MvF 20-11-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat