Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kabinet werkt aan voorstellen voor uitbreiding zorgverlof

13 december 2013.

Het kabinet komt begin 2014 met een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, waarin enkele uitkomsten van de themabijeenkomst Arbeid en zorg van 18 november zullen worden uitgewerkt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorstellen voor mantelzorg door vrienden en kennissen en vaderschapverlof. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief, mede namens zijn collega's van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . Voorgesteld zal worden om het vaderschapsverlof uit te breiden met een onbetaald verlof van drie dagen bovenop het reeds bestaande kraamverlof. Daarmee wordt bewerkstelligd dat de vader in totaal een week verlof kan opnemen rond de geboorte van het kind.

Dit zal worden gerealiseerd via een onvoorwaardelijk recht op opname van ouderschapsverlof na afloop van het kraamverlof. Dit betreft geen extra verlof maar het versterken van het recht om een deel van het bestaande verlof in deze periode te benutten. De werkgever kan de opname van dit verlof niet weigeren. Wel blijft de werknemer verplicht het voornemen tot opname van het verlof twee maanden van tevoren te melden aan de werkgever (art. 6:5 lid 1 wet arbeid en zorg; in lid 2 van datzelfde artikel is geregeld dat het begin van het verlof afhankelijk kan worden gesteld van de datum van bevalling).

Verder wil het kabinet het langdurend zorgverlof aanpassen. Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden bevat voorstellen om dit verlof flexibeler te kunnen opnemen. Momenteel kan dit verlof uitsluitend worden opgenomen indien sprake is van zorg voor een levensbedreigend zieke. Het kabinet wil dat langdurend verlof ook mogelijk wordt voor noodzakelijke zorg. Ook wil men de groep personen die kort- en langdurend zorgverlof kunnen opnemen uitbreiden.

Nu kan men alleen kort- en langdurend verlof opnemen indien zorg wordt verleend aan partner, kind of ouder. Het kabinet vindt deze kring te beperkt gelet op de veranderende samenleving, en wil het daarom mogelijk maken dat werknemers ook verlof kunnen opnemen indien zij zorg verlenen aan een broer, zus of kleinkind of aan iemand anders in hun sociale omgeving, zonder dat er sprake is van een familieverhouding. Bij de vormgeving van de voorstellen zal worden gekeken naar de belangen van werkgevers. Bron: Min SZW 12-12-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat