Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Belastingpakket en maatregelen woningmarkt door Eerste Kamer

18 december 2013.

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met het Belastingplan 2014,

Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de Wet wijzigingpercentages belasting- en invorderingsrente. Ook is de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II aangenomen.

Bij het Belastingpakket is een motie van de heren Essers (CDA) en Bröcker (VVD) c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht beleid te ontwikkelen om belastinguitgaven substantieel terug te dringen, nieuwe belastinguitgaven pas in te voeren nadat doel en noodzaak daarvan is aangetoond in combinatie met een ex-ante evaluatie is, de effectiviteit van deze maatregelen periodiek te monitoren en evalueren en de werkingsduur te koppelen aan een horizonbepaling.

Het aannemen van de Wet maatregelen woningmarkt had wat meer voeten in de aarde. Vanwege de oplopende tegenstelling rondom de verhuurdersheffing werd het debat meermaals geschorst en werd er tussentijds een brief van minister Blok aan de leden van Eerste Kamer gestuurd waarin hij een aantal aanpassingen in de wet aankondigde. Blok zegde toe de wet voor begin 2016 fundamenteel te evalueren. Tot die tijd zal nauw worden gemonitord of er aanleiding is om toch tot een investeringsfonds te komen. Wanneer de situatie op de woningmarkt noopt tot aanpassingen in het systeem van de verhuurderheffing, dan zal de minister hiertoe stappen ondernemen.

Een verlaging van het tarief van de heffing per 2017 en het opzetten van een investeringsfonds behoren daarbij tot de mogelijkheden. Daarnaast zal de minister voor eind 2014 komen met een uitwerking van de wooncoöperatie, een zelforganisatie van zowel kopers als huurders. Bron: EK 17-12-2013, nieuws

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat