Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Cao’s omzeilen nieuwe vakantiedagenregeling

9 augustus 2012.

Vakantiedagen blijven in cao’s regelmatig toch nog vijf jaar geldig. Volgens de nieuwe wet vervallen opgebouwde wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw. Van die regeling mag in de cao worden afgeweken als dat in het voordeel van de werknemers is.

Van de 241 cao’s die tot eind juli zijn afgesloten, zijn in 137 gevallen afspraken gemaakt over het vervallen van vakantiedagen, blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Bij een derde van de 137 gevallen waarin werd afgeweken, werd de oude verjaringstermijn van vijf jaar aangehouden. In 17% van de gevallen werd afgesproken hier in een volgende cao naar te kijken of een andere termijn aan te houden. Werkgevers staan volgens AWVN ook niet altijd positief tegenover de kortere vervaltermijn, omdat voor de bovenwettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van vijf jaar geldt.

Dat betekent dat werkgevers met verschillende termijnen moeten rekenen en dat is administratief bezwaarlijk. FNV bondgenoten geeft aan blij te zijn dat het lukt om in veel cao’s afspraken over de vakantiedagen te maken met werkgevers. Bron: diverse media 06-08-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat