Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Bijrijderstoel impliceert nog geen privégebruik

3 augustus 2012.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van Hof Arnhem bevestigd dat de aanwezigheid van een bijrijderstoel in een bestelauto nog niet impliceert dat deze ook voor privégebruik geschikt is. Volgens het hof bleek uit de overige feiten dat de bestelauto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.

Een ondernemer was in 2006 jaar in het bezit van een bestelauto die hij in het kader van zijn onderneming gebruikte. De bestelauto heeft een hoogte van ongeveer 2,6 meter en een lengte van ongeveer 6,5 meter en is voorzien van een verhoogd dak. Op de auto zijn de naam van de onderneming en reclame-uitingen aangebracht. Ten behoeve van het vervoer van materialen en gereedschappen is de laadruimte van de bestelauto ingericht met schappen, kasten en rekken. In de bestuurderscabine van de bestelauto is een tweede stoel aanwezig.

De inspecteur heeft zich op het standpunt gesteld dat een bedrag als onttrekking in aanmerking genomen dient te worden, aangezien de bestelauto aan belanghebbende ook voor privédoeleinden ter beschikking staat. Het hof heeft geoordeeld dat de bestelauto, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm, de specifieke inrichting en de afmetingen, moet worden aangemerkt als een bestelauto die door aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.

Daaraan doet naar het oordeel van het Hof niet af dat in de cabine plaats is voor het vervoer van meer personen dan enkel de chauffeur, aangezien de omstandigheid dat de bestelauto ook kan worden gebruikt voor privévervoer van goederen of personen immers niet uitsluit dat sprake is van een bestelauto die door aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.

Gelet op de door het hof in aanmerking genomen feiten, waaronder de tot de gedingstukken behorende foto’s van de bestelauto, heeft het hof niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd geoordeeld dat de aard en de inrichting van de bestelauto meebrengen dat de bestelauto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. In zo'n geval is de aanwezigheid of het gebruik van de tweede stoel in de cabine niet relevant. Bron: HR 13-07-2012, nr. 11/05016 (LJN: BX092

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat