Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Variabele beloning: veel werkgevers doen het maar omvang beperkt

5 april 2016

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven kent een vorm van variabele beloning, het is echter een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. Bij de laagstbetaalden beslaat het variabele beloningsdeel gemiddeld 2%, bij de hoogst betaalden maakt dit beloningsdeel gemiddeld 30% uit van de totale beloning. Werkgeversvereniging AWVN heeft een onderzoek uitgevoerd naar variabel belonen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Aan het onderzoek namen 62 AWVN-leden deel. Onder hen zijn grote bedrijven (500+) enigszins oververtegenwoordigd. De deelnemers vertegenwoordigen alle sectoren van de economie. Het overgrote deel van de deelnemende organisaties (78%) heeft een vorm van variabel belonen. Bijna de helft van alle bedrijven (49%) heeft een regeling voor variabel belonen voor de korte termijn (het variabele beloningsdeel is dan afhankelijk van behaalde resultaten over een termijn van maximaal één jaar). 27% van alle bedrijven heeft zowel een regeling voor de korte als voor de lange termijn. Slechts 2% heeft uitsluitend een regeling voor langetermijnresultaten.

22% heeft geen regeling. Regelingen voor variabel belonen korte termijn (het gaat daarbij bijvoorbeeld om winstdelings- en bonusregelingen) worden op alle functieniveaus gehanteerd, maar verhoudingsgewijs meer bij leidinggevende functies. Regelingen voor langetermijnresultaten, zoals optie- en aandelenregelingen, zijn vooral voor hogere functiegroepen en voor verkoopfuncties. Zo hanteert bijvoorbeeld 2% van de organisaties een aandelenregeling voor sales functies. Werkgeversorganisatie AWVN verwacht dat het aandeel van variabel belonen de komende jaren ongeveer constant blijft. Bron: AWVN 1-04-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat