Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kleine pensioenpotjes samenvoegen

18 april 2016.

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes moeten kunnen samenvoegen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat in geval van een klein pensioen is opgebouwd, bijvoorbeeld als gevolg van een baanwisseling, dit kleine pensioen door de pensioenuitvoerder aan de nieuwe pensioenuitvoerder moet worden overgedragen of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Volgens Klijnsma is het een groot goed dat aanspraken hun pensioenbestemming behouden.

Afkoop gaat namelijk ten koste van het opgebouwde pensioen. Vooral voor mensen met parttime banen of banen in bepaalde sectoren. Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen. Steeds vaker zijn dat ook kleine potjes, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de deelnemer. Staatssecretaris Klijnsma wil daarom de regeling voor de afkoop van klein pensioen aanpassen en zoveel mogelijk onderbrengen in het systeem van de waardeoverdracht. Het gaat bij waardeoverdracht om het recht van een deelnemer om bij een baanwisseling het pensioen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Belangrijkste doel van het recht op waardeoverdracht is ervoor te zorgen dat iemand al zijn pensioenpotjes bij één pensioenuitvoerder heeft. Ook pensioenfondsen zijn hier een voorstander van. De kosten kunnen hierdoor worden gedrukt. De afgelopen tijd is gebleken dat de afkoop van kleine pensioenen bij het einde van het dienstverband tienduizenden keren per jaar voorkomt. Vooral in sectoren als de uitzendbranche, de horeca, en de schoonmaak. Mensen met tijdelijke of parttime dienstverbanden en nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt krijgen hier steeds meer mee te maken. De staatssecretaris streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden. Bron: Min SZW 15-04-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat