Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Beoordelingen fiscus onder de loep

18 april 2016

Een van de toezeggingen van de staatssecretaris om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties door de Eerste Kamer te loodsen betrof de installatie van een panel van experts die de modelovereenkomsten onafhankelijk zal toetsen.

Op 15 april is in de Staatscourant het besluit gepubliceerd waarmee de Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA is geïnstalleerd. De commissie moet onderzoek doen naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten door die (model)overeenkomsten te toetsen aan het huidige wettelijk kader. De commissie krijgt hiervoor toegang tot alle (model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Welke voorgelegde (model)overeenkomsten de commissie zal beoordelen om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de beoordelingen door de Belastingdienst bepaalt zij zelf.

Naar aanleiding van haar bevindingen zal de commissie aanbevelingen doen. De belangen van belanghebbenden bij de voorgelegde (model)overeenkomsten zijn gewaarborgd: de bevindingen van de Commissie zullen niet herleidbaar zijn tot individuele belastingplichtigen. De commissie, onder voorzitterschap van de Leidse hoogleraar arbeidsrecht en kantonrechter (te Amsterdam) prof. mr. G. Boot, zal direct aan de slag gaan en voor het einde van dit jaar verslag uitbrengen. Naast Boot zitten in de commissie mr. R.A.A. Duk, mr. dr. L. van den Berg, mr. L.J. Verhoeven en M.E. Slot. De commissie wordt ambtelijk bijgestaan vanuit de Belastingdienst. Bron: Stcrt 15-04-2016, nr. 19031

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat