Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder boekenonderzoeken

12 april 2016

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er vorig jaar minder boekenonderzoeken zijn gehouden. Wel is er een verschuiving naar boekenonderzoeken met een groter fiscaal belang dan wel risico. De Algemene Rekenkamer heeft in februari het rapport ‘Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst’ uitgebracht. Hierin is onderzocht of een relatie gelegd kan worden tussen de investeringen in meer controle en meer invorderingsactiviteiten en extra belastingopbrengsten.

De conclusie is dat de Belastingdienst geen directe relatie blijkt te kunnen leggen tussen de investeringen die zijn gedaan met het extra budget en de ontwikkeling van de belastingopbrengsten. In het kader van de invordering zijn in 2013 vier pilots zijn gestart: pilot Deurwaardersbezoek op ongebruikelijke tijden, pilot Telefonische incasso, pilot Inning via overheidsvordering en pilot Uitbesteding incasso kleine vorderingen. Alle vier de pilots zijn inmiddels afgerond. Uit de resultaten van de pilot Telefonische incasso blijkt dat dit een effectief instrument is.

Door het persoonlijk contact werd in 70% van de gevallen overgegaan tot betaling of het afspreken van een betalingsregeling. Ook de pilot Inning via overheidsvordering en de loonvordering wordt al een tijd met succes ingezet. Gekeken is naar de werkwijze en het percentage (gedeeltelijk) succesvolle overheidsvorderingen en bij welke bedragen deze maatregel werkt.

De pilots Deurwaardersbezoek op ongebruikelijke tijden en Uitbesteding incasso kleine vorderingen hebben niet meer opbrengsten opgeleverd en zijn dan ook stopgezet. Uit de cijfers blijkt dat het aantal boekenonderzoeken in 2015 behoorlijk is teruggelopen: 26.300. In 2014 waren dit er nog 38.300. Het lagere aantal boekenonderzoeken houdt verband met het verleggen van de aandacht naar boekenonderzoeken met een groter fiscaal belang en/of groter fiscaal risico in het midden- en kleinbedrijf.

Deze onderzoeken leveren hogere correctieopbrengsten op waardoor verwacht wordt dat de doelstelling voor intensivering toezicht en invordering qua opbrengst wordt gerealiseerd. De gemiddelde correctieopbrengst van een boekenonderzoek bedroeg in 2015 circa € 31.000 (2014: € 21.000). Daarnaast zoekt de Belastingdienst naar de meest efficiënte en effectieve wijze van behandeling. Dat behoeft niet perse een boekenonderzoek te zijn. Het aantal boekenonderzoeken in de komende jaren zal naar verwachting in lijn liggen met de realisatie van 2015 (circa 26.000 boekenonderzoeken). Bron: MvF 7-04-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat