Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing faillissementsrecht: eerste wetsvoorstellen aangenomen

8 april 2016

De Eerste Kamer heeft op 5 april de eerste wetsvoorstellen aangenomen in het kader van de herijking van het faillissementsrecht. Het betreft de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Het eerste wetsvoorstel regelt een civielrechtelijk bestuursverbod voor malafide bestuurders. Als de rechter een bestuursverbod oplegt kan een malafide bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen - of daar commissaris zijn.

Dit moet verhinderen dat malafide bestuurders hun activiteiten kunnen blijven voortzetten en hun fraudeleuze activiteiten maskeren via een web van rechtspersonen of door steeds nieuwe ondernemingen op te richten en deze vervolgens failliet te laten gaan. Het civielrechtelijke bestuursverbod kan eenvoudiger worden opgelegd dan het al bestaande strafrechtelijke bestuursverbod. Het civielrechtelijk bestuursverbod kan worden opgelegd aan bestuurders die door de rechter aansprakelijk zijn gesteld voor hun handelen of nalaten in het faillissement, of die ‘doelbewust’ schuldeisers hebben benadeeld.

Ook onherroepelijke belastingboetes, verwijtbare betrokkenheid bij eerdere faillissementen of het dwarsbomen van de curator kan de aanleiding vormen. De wet Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude voorziet in nieuwe strafbaarstellingen, bijvoorbeeld van overtreding van de administratieplicht. Ook het voorafgaand aan het faillissement doen van buitensporige uitgaven dan wel het geven van toestemming daarvoor, met als gevolg dat schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld, wordt een strafbaar feit.

Beide aangenomen wetten vormen samen met nog een derde voorstel – de Wet versterking positie curator – de ‘fraudepijler’ binnen het programma voor herijking van het faillissementsrecht. In totaal telt dit programma zeven wetsvoorstellen, naast faillissementsfraude gericht op de reorganisatie van ondernemingen en de modernisering van het faillissementsrecht. Bron: Sconline.nl 5-04-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat