Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Taaleis in risicovolle beroepen

2 april 2013.

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen zoals asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnenkort een besluit van deze strekking publiceren. De taaleis gaat per 1 juli 2013 in. De Inspectie SZW controleert of aan de taaleis wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan kan zowel de buitenlandse werknemer als de werkgever hiervoor een boete krijgen. Achtergrond van dit besluit is dat het belangrijk is dat in een noodsituatie werknemers goed met elkaar en met de hulpdiensten kunnen communiceren.

Werknemers uit het buitenland die hier structureel werken in een gecertificeerd beroep, moeten al aan de taaleis voldoen. Vanaf 1 juli 2013 zijn ook buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in risicovolle beroepen verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen, ook als het maar om enkele dagen werk gaat.

Het vereiste niveau van de taalvaardigheid hangt af van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de werknemer. Bron: Min SZW 28-03-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat