Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing Winkeltijdenwet: VNG werkt aan nieuwe verordening

5 april 2013.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zal waarschijnlijk eind mei komen met een geheel herziene modelverordening Winkeltijdenwet.

De modelverordening wordt aangepast in verband met een herziening van de Winkeltijdenwet die nu voor behandeling bij de Eerste Kamer ligt. De aanpassing van de Winkeltijdenwet betreft een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Verhoeven (D66) en Van Tongeren (GroenLinks).

Als dit voorstel wordt aangenomen komt de verantwoordelijkheid voor winkelopensteling op zondag bij gemeenten te liggen. Door het schrappen van de toerismebepaling krijgen gemeenten de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor het verbod op winkelopenstelling op zon- en/of feestdagen. Gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om meer dan twaalf keer per jaar vrijstelling te verlenen voor zondagsopening.

De Eerste Kamer behandelt de wet op 14 mei 2013. De VNG heeft bij de Kamer erop aangedrongen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk in werking te laten treden: per 1 juli 2013. Op dit moment is de VNG bezig met het aanpassen van de modelverordening Wtw. De gewijzigde Winkeltijdenwet zal ook gevolgen hebben voor het Vrijstellingenbesluit Wtw.

Een aantal vrijstellingen voor onder meer snackbars, ijssalons en videotheken komt dan van rechtswege te vervallen. Gemeenten kunnen die vervallen vrijstellingen in de gemeentelijke verordening opnemen. Voor gemeenten die de huidige situatie (voorlopig) willen voortzetten, komt de VNG op korte termijn met een tussenoplossing in de vorm van een reparatieverordening. Gemeenten kunnen de reparatieverordening gebruiken totdat zij zover zijn dat ze een nieuwe gemeentelijke verordening Wtw kunnen vaststellen. Bron: VNG 4-04-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat