Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe innovatieregeling voor het MKB

25 april 2013.

MKB-ondernemers kunnen zich binnenkort aanmelden voor de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Deze subsidieregeling is gericht op innoverende MKB-bedrijven binnen topsectoren. Subsidie is onder meer mogelijk voor R&D-samenwerkingsprojecten (MKB’ers die samenwerken bij de ontwikkeling van een product of techniek), technische haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers om een kennisinstelling een bepaalde onderzoeksvraag te laten beantwoorden.

Op 15 en 22 mei a.s. start de aanmeldtermijn bij AgenschapNL voor de verschillende mogelijkheden. Voorstellen moeten voor 1 juli ingediend zijn. Het budget is verdeeld over de verschillende instrumenten, voor de verschillende topsectoren. De budgetten per onderdeel zijn beperkt en worden toegewezen op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. MKB-ondernemers kunnen maar één aanvraag indienen per openstellingsperiode.

Men moet dus vooraf bepalen voor welke topsector en welk instrument een aanvraag wordt ingediend. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een aanvrager die beschikt over e-herkenning. Houd er rekening mee dat toekenning van e-herkenning minstens vijf werkdagen duurt. Bij de aanvraag van een kennisvoucher moet het onderwerp en de kennisinstelling met naam genoemd worden. Bron: TNO, 24-04-2013; Min EZ 20-03-2013, nr. WJZ/13027821 (Stcrt 2013, 7891)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat