Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Jongeren vaker burn-out, maar niet door het werk

22 april 2013.

Bij jongere werknemers is relatief vaker sprake van een burn-out, maar de oorzaak daarvan ligt vaak niet in het werk. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau SKD op basis van jarenlange onderzoek naar de mate van psychische vermoeidheid van werknemers.

Vroeger waren jongeren tot 35 jaar nog de meest vitale werknemers. Nu moeten ze collega's van 35-44 jaar op dat punt laten voorgaan. Onderzoeksbureau SKB meet de mate van psychische vermoeidheid in de werkbelevingsonderzoeken die zij sinds 1995 bij duizenden organisaties verzorgt. De geanonimiseerde antwoorden van 1,2 miljoen respondenten zijn opgenomen in een landelijke databank. Trendonderzoek op deze databank naar psychische vermoeidheid laat zien dat tussen 2000 en 2005 een omslag heeft plaatsgevonden. Jongeren zijn nu niet meer de vitaalste werknemers.

Het percentage psychische vermoeide werknemers van 35 jaar en ouder is in de periode 2000 - 2010 met 4 tot 5 % gedaald; dat van de jongste leeftijdsgroep is (vrijwel) gelijk gebleven. In de jaren voor de eeuwwisseling heeft de jongste leeftijdsgroep het laagste percentage psychische vermoeide werknemers. Tien jaar later is dat omgedraaid. Nu bevat de jongste leeftijdsgroep procentueel meer psychisch vermoeide werknemers dan de leeftijdsgroep daarboven. SKB heeft onderzocht of er factoren in het werk zijn aan te wijzen die het hogere percentage psychisch vermoeide werknemers bij de jongste leeftijdsgroep (t.o.v. de leeftijdsgroep daarboven) zouden kunnen verklaren.

Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Op grond hiervan concludeert SKB dat de oorzaken waarom meer jongere medewerkers psychisch vermoeid zijn dan hun 10 jaar oudere collega's, buiten het werk gezocht moeten worden. Bron: SKB 12-04-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat