Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Vakantiedagen langer houdbaar?

6 september 2012.

De verplichting om vakantiedagen binnen anderhalf jaar op te maken is mogelijk strijdig met Europese wetgeving. Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, verklaarde tegenover de Volkskrant dat uit twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie volgt dat vakantiedagen net zo lang geldig zijn als de periode waarin ze zijn opgebouwd.

Sinds 1 januari 2012 moeten in Nederland de wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bedoeling van deze aanpassing is het terugdringen van de stuwmeren aan verlofdagen. Vorig jaar berichtte werkgeversvereniging AWVN dat Nederlandse werknemers int totaal voor zo’n € 15 miljard aan vakantiedagen hadden opgespaard. Tot 2012 mochten vakantiedagen vijf jaar worden opgespaard.

De vakbonden waren vanaf het begin tegen deze beperking. In veel cao’s is daarom afgesproken dat ook de wettelijke vakantiedagen gedurende een langere periode kunnen worden opgenomen. Catalene Passchier, cao-coördinator bij de FNV, kondigt een juridische procedure aan als de overheid de Europese regels niet naleeft. Bron: De Volkskrant 6-09-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat