Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Pensioen of stamrecht in eigen beheer: let op met het nieuwe bv-recht

21 september 2012.

Hebt u een stamrecht of een pensioen in eigen beheer. Let dan op met het nieuwe bv-recht, de zogenoemde flex-bv, dat vanaf 1 oktober 2012 van toepassing is. In het nieuwe bv-recht is het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervallen.

Bestaande bv’s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s). Ook zijn de civielrechtelijke regels voor het uitkeren van dividend zijn gewijzigd. Het uitkeren van dividend is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur van de bv, waarbij het bestuur moet toetsen of de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt door de dividenduitkering. Een ten onrechte goedgekeurde dividenduitkering kan tot gevolg hebben dat het bestuur door benadeelde schuldeisers aansprakelijk wordt gesteld.

De Belastingdienst geeft aan dat het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de bv uitgevoerde pensioen- of stamrechtovereenkomst, indien de bv hierdoor niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren. In dat geval is er sprake van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of stamrecht en wordt de volledige pensioen- en/of stamrechtaanspraak van de Wet LB direct in de belastingheffing betrokken. Ook wordt bij de pensioen- en/of stamrechtgerechtigde revisierente in rekening gebracht.

Voor de vraag of de bv nog in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is het na de uitkering van kapitaal of dividend resterende vermogen van de bv van belang. Er moet voldoende vermogen in de bv achterblijven om het pensioen en/of stamrecht op de korte en lange termijn volledig te kunnen uitbetalen. De dga (directeur-grootaandeelhouder) met een pensioen in eigen beheer moet rekening houden met een wijziging in de Pensioenwet die met de invoering van de flex-bv is doorgevoerd.

In de Pensioenwet is aan de definitie van de dga toegevoegd dat de minimaal 10% van de aandelen waarover hij moet beschikken (direct of indirect of via certificaten van aandelen) hem stemrecht moeten geven in de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien de dga niet aan deze voorwaarde voldoet, is het binnen de wettelijke fiscale voorwaarden niet mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Deze wijziging in de definitie van een dga in Pensioenwet per 1 oktober 2012 kan voor bestaande pensioenovereenkomsten tot gevolg hebben dat de pensioenopbouw niet langer in eigen beheer kan plaatsvinden. Indien de pensioenopbouw in eigen beheer in dat geval niet stopt per 1 oktober 2012, zal de totale opgebouwde pensioenaanspraak direct in de belastingheffing worden betrokken en kan er revisierente in rekening worden gebracht. Bron: Belastingdienst 20-09-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat