Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Steun voor MKB bij export

11 september 2012.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Bleker twee maatregelen aan om de export te ondersteunen. De verwachting is dat vooral het MKB van de maatregelen zal profiteren.

Om de mkb-ondernemers te ondersteunen bij het zaken doen op opkomende markten, stelt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de volgende faciliteiten ter beschikking: in het kader van Topsectorenbeleid zal binnenkort overheidsondersteuning mogelijk zijn voor inzending naar strategische beurzen. Daarnaast stelt de staatssecretaris een subsidie beschikbaar voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en exportadvies door een extern deskundige.

Voor deze twee nieuwe maatregelen wordt in 2013 ongeveer € 6 miljoen gereserveerd. Het zijn vooral de ruim 112.000 exporterende bedrijven uit het MKB die van deze maatregelen kunnen profiteren. In de Kamerbrief vergelijkt de staatssecretaris de exportpositie van Nederland met die van enkele buurlanden (Denemarken, Duitsland en Frankrijk). Daaruit blijkt dat de Nederlandse inspanningen zeker niet minder zijn.

Ambassades stimuleren handel en investeringen, het Rijk organiseert missies en biedt ondersteuning aan ondernemers die in het buitenland willen gaan ondernemen. Duitsland, Denemarken en Frankrijk bieden wel meer bij kredietverzekeringen en exportfinanciering, aldus de brief. Deze landen geven meer garanties en/of leningen aan bedrijven dan Nederland. Daarmee kunnen bedrijven in die landen een concurrentievoordeel krijgen bij de handel met andere landen. Bron: Min ELI 5-09-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat