Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Stamrechtvrijstelling alleen bij ontslag

17 september 2012.

De stamrechtvrijstelling is alleen van toepassing op een ontslagvergoeding als de werknemer daadwerkelijk wordt ontslagen en de vergoeding is bedoeld ter vervanging van te derven inkomsten.

Een ontslagvergoeding, die op basis van eerdere afspraken wordt uitgekeerd als de werknemer een andere functie krijgt, is dat niet. Een vader besluit de toekomst van zijn zoon bij de overnemer van zijn bedrijf veilig te stellen door voor hem een ontslagvergoedingsregeling overeen te komen. Vader heeft zijn aandelen in het bedrijf in 2001 verkocht. Zijn zoon was op dat moment al werkzaam in het bedrijf.

Eind november sluit de zoon een arbeidsovereenkomst met het voormalige bedrijf van zijn vader. In de overeenkomst is een recht op een ontslaguitkering opgenomen. In 2009 krijgt de zoon binnen het concern een andere baan aangeboden. Naast een maandelijkse salarisverhoging wordt de ontslagvergoeding beperkt tot zes maanden salaris. Tegelijk met de nieuwe arbeidsovereenkomst tekent de zoon een beëindigingsovereenkomst voor zijn vorige functie. Vanwege eerder gemaakte afspraken ontvangt de zoon een bedrag van € 600.000 als ontslagvergoeding en € 100.000 aan bonussen. Voor de totale vergoeding verzoekt het bedrijf de inspecteur om toepassing van de stamrechtvrijstelling. Het kapitaal zal worden ingebracht in een stamrechtkapitaal in een bv.

De inspecteur heeft dit verzoek geweigerd. Vervolgens heeft het bedrijf loonbelasting ingehouden en afgedragen en vervolgens bezwaar en beroep ingesteld tegen haar eigen aangifte. Het resterende bedrag van de vergoeding heeft de bv overgemaakt op een derdenrekening van een notaris. Voor het hof is het uiteindelijk de vraag of de stamrechtvrijstelling van toepassing is. De inspecteur vindt van niet omdat de zoon niet daadwerkelijk ontslagen is. De zoon betoogt echter dat de werkzaamheden in zijn nieuwe functie wezenlijk verschillen van de werkzaamheden van de eerdere functie. Hierdoor is het aanvaarden van de nieuwe functie vergelijkbaar met het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Hij heeft bovendien anciënniteitrechten moet prijsgeven. Hierdoor is er volgens hem wel sprake van een ontslagvergoeding.

Het hof vindt van belang dat de achtergrond van de totstandkoming van de ontslagvergoeding in de arbeidsovereenkomst in 2001 is gelegen in de omstandigheid om aan de zoon, in de nieuwe situatie – waarin, anders dan voorheen, de doorslaggevende zeggenschap in het bedrijf, de werkgever van de zoon, niet langer bij zijn vader lag – een effectieve bescherming bieden tegen onvrijwillig, hem niet verwijtbaar, ontslag. Het hof is van mening dat de functie van de zoon is uitgebreid en er geen sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Het hof betwijfelt dan of de door het bedrijf betaalde ontslagvergoeding juridisch afdwingbaar is. Er is dan ook geen sprake van een ontslag waarop de ontbindingsvergoeding van toepassing is. Eerder van een incentive om tot een nieuwe arbeidsovereenkomst te komen. Hierop is de stamrechtvrijstelling niet van toepassing. Bron: Hof Arnhem 28-08-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat